Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.

Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders naleving diverse economische wetten

Uitgebreide informatie
Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders naleving diverse economische wetten
De Minister van Economische Zaken,
wijst de als buitengewoon opsporingsambtenaar aangewezen ambtenaren van de Belastingdienst/ECD aan als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens genoemde wetten bepaalde.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1999.
gelet op het besluit van 17 augustus 1999, Ned. Stcrt. nr. 161, d.d. 24 augustus 1999,
gelet op artikel 18 lid 1 van de Wet voorraadvorming aardolieprodukten, artikel 9 van de In- en uitvoerwet, artikel 57 van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 11 lid 1 van de Wet energiebesparing toestellen, artikel 9 lid 1 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens en artikel 1 lid 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening,
Haarlem, 1 september 1999
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht