Aanwijzing cursussen proefdierkunde Rijksuniversiteit Limburg en de Katholieke Universiteit Nijmegen
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336);
Besluit:
Artikel 1
Als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336) wordt aangewezen de cursus proefdierkunde gemeenschappelijk georganiseerd door de Rijksuniversiteit Limburg en de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
Rijswijk, 5 juli 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
Namens deze:
De
directeur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht