Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing diploma's voor inschrijving als accountants-administratieconsulent

Uitgebreide informatie
Aanwijzing diploma's voor inschrijving als accountants-administratieconsulent
De staatssecretaris van Economische Zaken, A.J. Evenhuis,
Overwegende, dat het wenselijk is het diploma van de studierichting accountant-administratieconsulent van de sector Hoger Economisch Onderwijs van de Hogeschool Alkmaar aan te wijzen als een bewijsstuk op grond waarvan inschrijving als accountant-administratieconsulent mogelijk is;
dat het voorts wenselijk is de in de beschikking van de staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 16 oktober 1980 (Stcrt. 204) gegeven aanwijzing van diploma's van de studierichting accountant-administratieconsulent van een aantal scholen voor hoger economisch onderwijs als andere bewijsstukken als bedoeld in artikel 10, onder d, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten, een overzichtelijker opzet te geven;
Gelet op artikel 10, onder d, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748);
De Raad voor Accountants-administratieconsulenten gehoord (advies van 8 juni 1988);
Besluit:
Artikel 1
Voor inschrijving ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748) komen in aanmerking zij die beschikken over het diploma van de studierichting accountant-administratieconsulent binnen de afdeling accountancy van
a. de Christelijke School voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs te Zwolle,
b. de Hogere Economische School J. van Zwijndregt te 's-Gravenhage,
c. de School voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs van het Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs West-Brabant te Breda,
d. de sector Hoger Economisch Onderwijs van de Hogeschool Alkmaar,
e. de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden te Leeuwarden,
f. de Hanzehogeschool Groningen te Groningen,
g. de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam,
h. de Stichting Hoger Economisch en Administratief Onderwijs Limburg te Sittard,
i. de Ichtus Hogeschool te Rotterdam,
j. de Hogeschool Holland te Diemen
uitgereikt op grond van artikel 29, vierde lid, onder e van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1967, 387).
Artikel 2
De beschikking van de staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 16 oktober 1980 (Stcrt. 204), houdende aanwijzing van andere bewijsstukken als bedoeld in artikel 10, onder d, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 januari 1989.
's-Gravenhage, 16 januari 1989
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht