Beschikking van de Minister van Justitie (nr. 432592/594/NE) houdende aanwijzing van de direct toezichthouder van de Spoorwegpolitie
De Minister van Justitie,
Overwegende dat het wenselijk is voor de in artikel 3, hoofdstuk 2, afdeling 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 genoemde termijn een toezichthouder aan te wijzen voor de opsporingsambtenaren en buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Spoorwegpolitie;
Gelet op artikel 142, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
De korpschef van het Korps landelijke politiediensten treedt op als direct toezichthouder voor de
opsporingsambtenaren en de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het onderdeel Spoorwegpolitie van de NS Beveiliging Services.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 1994.
Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.
's-Gravenhage, 1 april 1994
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
het
hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht