Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing document voor vaststelling identiteit van personen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing document voor vaststelling identiteit van personen
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht,
Besluit:
Artikel 1
Als document, waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de identificatieplicht, wordt aangewezen: de gemeentelijke identiteitskaart.
Artikel 2
De aanwijzing bedoeld in artikel 1 vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet (Stb. 1994), met dien verstande dat de reeds uitgegeven gemeentelijke identiteitskaarten hun geldigheid als document bedoeld in artikel 1 behouden tot de daarop aangegeven datum.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Wet op de identificatieplicht : 1 juni 1994.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 maart 1994
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht