Aanwijzing Eindhoven vergunninghouder speelcasino
De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;
Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen dd. 25 maart 1991;
Overwegende dat de gemeenteraad van Eindhoven op 27 januari 1992 heeft ingestemd met de aanwijzing van die gemeente als vestigingsplaats van een casino;
Besluiten:
Artikel 1
De gemeente Eindhoven wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Beschikking Casinospelen (Stcrt. 1988, 139) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.
Artikel 2
Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.
's-Gravenhage, 16 maart 1992
De van Justitie ,
Staatssecretaris
De van Economische Zaken ,
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht