Let op. Deze wet is vervallen op 31 mei 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 mei 2010.

Artikel iii Aanwijzing elektronisch toezicht

Uitgebreide informatie
III. Ter vervanging van een eis van maximaal 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan de officier de vordering van de navolgende bijzondere voorwaarde overwegen
1. De bijzondere voorwaarde bestaat uit deelname aan een inhoudelijk programma van minimaal 26 u. per week, in combinatie met de toepassing van elektronisch toezicht.
a. Het gaat om een alternatief voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 6 maanden.
b. De veroordeelde verblijft gedurende de deelname aan het inhoudelijk programma thuis, behalve op de vooraf overeengekomen tijden. De veroordeelde volgt een programma van minimaal 26 uur per week. Het programma bestaat uit werk, scholing en/of training.
c. Randvoorwaarden zijn: de instemming met en ondertekening van een overeenkomst door de deelnemer, geschikte huisvesting, een zinvolle dagbesteding en de instemming van de huisgenoten.
2. Doelgroep
Verdachten worden niet a priori – bijvoorbeeld op grond van de aard van het delict – van toepassing uitgesloten. De reclasseringsorganisatie zal rapporteren over de geschiktheid. Daarvoor onderzoekt de reclasseringsorganisatie o.a. of de potentiële deelnemer in staat mag worden geacht zich te kunnen houden aan te maken afspraken en of zij het nodig vindt dat controle plaatsvindt op het gebruik van alcohol en drugs. De officier controleert of er nog te executeren rechterlijke uitspraken openstaan (executiedocumentatie). Een nog te ondergane principale vrijheidsstraf en/of de tenuitvoerlegging van een bevel vervangende hechtenis na het mislukken van een werkstraf vormen een contra-indicatie voor het vorderen van de bijzondere voorwaarde.
3. Vervangingswaarde/kenmerken
a. De bijzondere voorwaarde kan worden toegepast als alternatief voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 6 maanden. Eventuele in voorarrest doorgebrachte tijd kan bij de vordering worden verrekend met een onvoorwaardelijk op te leggen deel (gelijk aan de duur van het voorarrest).
In combinatie met een aansluitende werkstraf kan eventueel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6–12 maanden worden vervangen. Zie verder onder IV.
b. De bijzondere voorwaarde is sterk vrijheidsbeperkend. De veroordeelde verblijft immers steeds thuis, behalve op de vooraf overeengekomen tijden.
Voor de veroordeelde hebben het gedwongen thuis zijn, de verplichte deelname aan het programma en de intensieve controle op aan- en afwezigheid een duidelijk strafkarakter.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Minderjarigen
Tbs met voorwaarden
Tenuitvoerlegging door de minister van Justitie
Doelstelling
Samenvatting
Strafvordering
I. ET als bijzondere voorwaarde bij de schorsing van het bevel voorlopige hechtenis
II. ET als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling
III. Ter vervanging van een eis van maximaal 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan de officier de vordering van de navolgende bijzondere voorwaarde overwegen
IV. Substitutie van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6–12 maanden
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht