Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2015, kenmerk 871366-144220-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de bekostiging en beheersing van meerzorg op grond van de Wet langdurige zorg
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 2 oktober 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2015–2016, 34 104, nr. 74 en Kamerstukken I 2015–2016, 34 104, C) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Besluit:
Artikel 1. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op de uitbreiding van de meerzorg naar verpleging en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg per 1 januari 2016.
Artikel 2. prestaties en tarieven
De Nederlandse zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2016 vaste tarieven en prestatiebeschrijvingen vast.
Artikel 3. vereffeningbedrag
De Nederlandse zorgautoriteit past ambtshalve een vereffeningbedrag toe als bedoeld in artikel 56b van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Artikel 4. financiële gevolgen
De Nederlandse zorgautoriteit voert de uitbreiding van meerzorg budgettair neutraal uit.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. werkingssfeer
Artikel 2. prestaties en tarieven
Artikel 3. vereffeningbedrag
Artikel 4. financiële gevolgen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht