Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2014, 699324-130782-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de invoering van de Wet langdurige zorg
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 12 november 2014 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 30 597, nr. 480)
Besluit:
Enig artikel
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt vanaf de datum van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (beleids)regels vast voor zorg als omschreven bij of krachtens deze wet.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht