Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn van 14 december 2015, kenmerk MC-U-876908-144681, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake wijziging van de tariefsoort abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 29 oktober 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2015–2016, 29 214, nr. 71) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Besluit:
Artikel 1. Werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op behandelingen gericht op het afbreken van een zwangerschap als bedoeld in de Wet afbreking zwangerschap welke worden geleverd door abortusklinieken aan personen die niet verzekerd zijn op grond van de Wet langdurige zorg .
Artikel 2. Tariefsoort
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2016 maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c van de Wet marktordening gezondheidszorg vast voor de zorg als bedoeld in artikel 1.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Werkingssfeer
Artikel 2. Tariefsoort
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht