Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2007.

Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007

Uitgebreide informatie
Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007
De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)
Gelet op:
de Regeling examenprogramma’s wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo
de Regeling examenprogramma’s economie en de maatschappelijke vakken vmbo (Gele katern van Uitleg nr. 13, 17 mei 2000)
Besluit
Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden
De exameneenheden die in de examenjaren 2006 en 2007 in het centraal schriftelijk examen vmbo worden geëxamineerd voor de vakken wiskunde, nask 1, nask 2, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer staan in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004 en werkt tot 1 oktober 2007.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007.
De
voorzitter van de CEVO
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden
Artikel 2. Bekendmaking
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht