Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Aanwijzing farmaceutische specialités

Uitgebreide informatie
Aanwijzing farmaceutische specialités
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 2f, zesde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408)1Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 1977, Stb. 664.,
Besluit:
1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt onder ziekte mede verstaan: aandoening, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek.
2.
Voor de toepassing van artikel 2f, tweede lid, onder c, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening worden aangewezen farmaceutische specialités, welke worden aangeduid of aanbevolen ter genezing, leniging of voorkoming van één van de volgende ziekten:
a. hoofd-, menstruatie-, spier-, keel- of kiespijn;
b. incidentele maagpijn;
c. verkoudheid of neusverkoudheid;
d. koorts of griep (influenza);
e. hoesten;
f. indigestie, oprispingen of zuurbranden;
g. obstipatie;
h. diarree bij volwassenen;
i. letsel toegebracht door insecten;
j. lichte verwondingen.
3.
Het assortiment van de in het tweede lid bedoelde geneesmiddelen mag slechts bestaan uit farmaceutische specialités met een houdbaarheidstermijn van meer dan drie jaren en uit ten hoogste twintig van die farmaceutische specialités.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Leidschendam, 20 april 1978
De voornoemd,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht