Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Artikel 2 Aanwijzing formulier risicoprofiel en executie-indicator

Uitgebreide informatie
2. Executie-indicator
De executie-indicator wordt in art. 1 sub c Penitentiaire maatregel gedefinieerd als ‘de aantekening van het openbaar ministerie bij het aanbieden van een vonnis ter executie aan onze Minister waarin wordt aangegeven dat het openbaar ministerie wil adviseren over te nemen besluiten inzake de verschillende vormen van te verlenen vrijheden aan de betreffende gedetineerde.’
Het initiatief of het OM bij de tenuitvoerlegging van de straf betrokken wil worden ligt exclusief bij het OM. Het invullen / plaatsen van de executie-indicator geschiedt derhalve door en ten behoeve van het OM.
De executie-indicator is een aan de delinquent gekoppeld instrument en vervalt pas wanneer het OM dat aangeeft 4 of bij uiteindelijke invrijheidstelling van de gedetineerde (dus niet bij het aansluitend uitzitten van een gevangenisstraf voor een ander feit).
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
1. Het formulier risicoprofiel
1.1. Het doel van het formulier risicoprofiel
1.2. Het gebruik van het formulier risicoprofiel
2. Executie-indicator
2.1. Het doel van de executie-indicator
2.2. Het gebruik van de executie-indicator
2.3. Ressortsparket
3. De executie-indicator ten behoeve van informatieverstrekking over de executiefase
3.1. Informatieverstrekking aan het slachtoffer
3.2. Informatieverstrekking aan anderen dan het slachtoffer
4. Bijlagen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht