Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Artikel 3.1 3 Aanwijzing formulier risicoprofiel en executie-indicator

Uitgebreide informatie
3.1. Informatieverstrekking aan het slachtoffer
Een slachtoffer wordt geïnformeerd over het verloop van de zaak tot en met de veroordeling van de verdachte, indien hij dat kenbaar heeft gemaakt bij de politie of het OM. Indien een executie-indicator is geplaatst, kan een slachtoffer tevens, na het onherroepelijk worden van het vonnis, worden geïnformeerd over de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. Ook het overlijden van de gedetineerde kan aan het slachtoffer worden meegedeeld.Toelichting
Het slachtoffer wordt benaderd met de vraag of het informatie wil ontvangen over de executiefase wanneer er sprake is van een onherroepelijk vonnis of een arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet al bij de informatie over het vonnis van de rechtbank. Zo is te allen tijde duidelijk wie verantwoordelijk is voor de informatieverstrekking aan het slachtoffer, het arrondissementsparket of het ressortsparket.
Het verdient aanbeveling de informatiebrief 11 aan het slachtoffer in een zaak met een veroordeelde aan wie een executie-indicator is gekoppeld, uit te breiden met de volgende onderdelen:
3. Een toelichting: de informatie die aan het slachtoffer verstrekt wordt, is bedoeld om het slachtoffer voor te bereiden op een eventuele confrontatie met de ex-delinquent. Het is niet de bedoeling om deze bij terugkeer in de maatschappij te confronteren met bijvoorbeeld wraakacties. Zogenaamde eigenrichting is strafbaar.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
1. Het formulier risicoprofiel
1.1. Het doel van het formulier risicoprofiel
1.2. Het gebruik van het formulier risicoprofiel
2. Executie-indicator
2.1. Het doel van de executie-indicator
2.2. Het gebruik van de executie-indicator
2.3. Ressortsparket
3. De executie-indicator ten behoeve van informatieverstrekking over de executiefase
3.1. Informatieverstrekking aan het slachtoffer
3.2. Informatieverstrekking aan anderen dan het slachtoffer
4. Bijlagen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht