Let op. Deze wet is vervallen op 19 maart 2004. U leest nu de tekst die gold op 18 maart 2004.

Aanwijzing gebied waar luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door London Air Traffic Control Centre

Uitgebreide informatie
Aanwijzing gebied waar luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door London Air Traffic Control Centre
De Ministers van Verkeer en Waterstaat en Defensie,
gelet op artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Luchtverkeer;
Besluiten:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ATCC:
Air Traffic Control Centre;
b. FL:
flight level;
c. UTA:
upper control area;
d. OAT:
operational air traffic.
Artikel 2
Het gebied als aangegeven in de bijlage en deel uitmakend van de Amsterdam UTA met een ondergrens van FL215, voor zover lateraal begrensd door de volgende posities:*
51-53-48.46NB 02-18-48.08OL*
51-55-31.59NB 03-10-25.33OL (Gorlo)*
51-28-50.10NB 03-10-25.33OL*
51-42-37.49NB 02-09-55.44OL
wordt aangewezen als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het London Air Traffic Control Centre.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 april 1994.
Afschrift van dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens de Minister,
Het
Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst
De ,
bevelhebber der Zeestrijdkrachten
voor deze,
de
Sous-Chef Operatiën
commandeur
De ,
bevelhebber der Luchtstrijdkrachten
voor deze,
de
Sous-Chef Operatiën
commodore
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht