Aanwijzing geneeskundigen herkeuringscommissie
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;
Besluit:
Artikel 1
In de commissie die als taak heeft het beroep te behandelen dat kan worden ingesteld tegen de beslissing van de geneeskundigen en geneeskundige instanties, voor keuringen die verband houden met het verkrijgen of behouden van bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor de burgerluchtvaart met uitzondering van zweefvliegbewijzen, worden met ingang van heden tot 1 maart 1998 benoemd tot:lid en voorzitter:
J. A. Dorst, arts-psycholoog te Halsteren
H. S. Bartlema, arts te Oegstgeest
H. S. Dambrink, arts te Franeker
W. A. L. Godefroy, bedrijfsarts vliegend personeel KLM te Heemstede
H. J. M. Groenhout, arts te Renkum
A. M. Slager, arts te 's-Gravenhage
J. Th. Versteeg, vliegerarts, commodore arts KLu b.d. te Houten.
Artikel 2
De beschikkingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 april 1986, nr. LI/2452 en van 1 maart 1990, nr. LI/1413 worden ingetrokken.
Deze beschikking zal worden toegezonden aan de direct betrokkenen en in afschrift aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig Centrum, de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 15 juni 1994
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze,
De
Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht