Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2011.

Artikel g Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving

Uitgebreide informatie
g. Inzage van gegevens en bescheiden
Op grond van artikel 19 Wed kan te allen tijde inzage van gegevens en bescheiden worden gevorderd, niet alleen bij anderen dan de verdachte, maar ook bij de verdachte zelf. De bevoegdheid betreft ook de inzage in elektronische gegevens en bescheiden. Weigering betekent een economisch misdrijf ( art. 26 Wed). Van de gegevens en bescheiden mogen kopieën worden gemaakt. Ook kunnen gegevens en bescheiden in beslag worden genomen (zie paragraaf F).
Verschoningsgerechtigden zoals advocaten en notarissen zijn gerechtigd om inzage te weigeren. Net als bij inbeslagneming op grond van art. 18 Wed is niet duidelijk of op grond van art. 19 Wed inzage van aan hen toevertrouwde poststukken kan worden gevorderd van vervoerders van poststukken zoals PTT-Post. In de literatuur wordt hierover verschillend gedacht. Veiligheidshalve kan daarom beter worden gekozen voor de procedure zoals beschreven in art. 100, 101 en 114 Sv.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
1. Handhavingsstrategie
a. Handhavingsstrategie
b. Kernbepalingen
Overtredingen m.b.t. invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwerk:
Overtredingen m.b.t. vervoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. het voorhanden hebben van vuurwerk door particulieren
Overtredingen m.b.t. opslag en bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. vervaardigen of bewerken van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. verkoop, aanprijzen en afleveren van vuurwerk
c. Optreden tegen overtreding kernbepalingen
d. Toelichting op optreden tegen onveilige opslag van consumentenvuurwerk
Uitgangspunten
Consequenties
e. Toelichting op optreden tegen ontbreken van essentiële veiligheidsvoorzieningen
2. Uitvoering van opsporing
a. Algemeen
b. Melding als aanleiding opsporingsonderzoek
c. Controle verkooppunten en opslagplaatsen door een opsporingsambtenaar
d. Stilhouden motorvoertuigen ter controle
Bevoegde ambtenaren
e. Betreden plaatsen / onderzoek woning
Betreden (woning) op grond van artikel 20 Wed
Doorzoeking ter inbeslagneming
Spoeddoorzoeking ter inbeslagneming
f. Inbeslagneming
Inbeslagneming bij overtredingen tijdens invoer:
Inbeslagneming bij overtredingen m.b.t. opslag, bedrijfsmatig voorhanden hebben, vervaardigen of bewerken:
Inbeslagneming bij overtredingen tijdens ter beschikking stellen (verkoop, aanprijzen of afleveren):
Inbeslagneming bij overtredingen m.b.t. voorhanden hebben of afsteken:
Conservatoir beslag
g. Inzage van gegevens en bescheiden
h. Monsterneming en analyse
i. Bevoegdheden wet Bob
Verbod op doorlaten ( artikel 126ff Sv)
Betreden van besloten plaatsen ( artikel 126k, 126r Sv)
Stelselmatige observatie ( artikel 126g 126o Sv)
Opnemen van telecommunicatie ( artikel 126m, 126t Sv)
Vorderen van telecommunicatie-inlichtingen ( artikel 126n, 126na, 126nb, 126u, 126ua, 126ub Sv)
Opnemen van vertrouwelijke informatie met een technisch hulpmiddel ( artikel 126l, 126s Sv)
Politiële pseudokoop en pseudodienstverlening ( artikel 126i, 126q Sv)
j. Aanhouding en voorlopige hechtenis
Aanhouding minderjarigen
k. Voorlopige maatregel
3. Internationale aspecten van toezicht en opsporing
a. Algemeen
b. Grondslag voor grensoverschrijdende samenwerking
4. Bewijs in vuurwerkzaken
a. Tenlasteleggingen
b. Benodigde bewijsmiddelen
Overtredingen m.b.t. invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. vervoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. de opslag en het bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. het voorhanden hebben van vuurwerk door particulieren
Overtredingen m.b.t. verkoop, aanprijzen en afleveren van vuurwerk
c. Standaard deskundigenverklaringen
5. Afdoening vuurwerkzaken
Met vervolging belast parket
Politietransactie
Mini-pv
Bestuurlijke transactie
Lik-op-stukafhandeling
Afdoening minderjarigen
Plaats van vervolging
Rechtspersoon
Afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk
Hoofdlijnen
Aandachtspunten
Strafvorderingsrichtlijn
Deskundigen ter zitting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht