Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2011.

Artikel j Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving

Uitgebreide informatie
j. Aanhouding en voorlopige hechtenis
De meeste vuurwerkdelicten zijn, indien opzettelijk gepleegd, economische delicten op basis van artikel 1a, 1e categorie van de Wed. Ingevolge artikel 6 lid 1 sub 1 van de Wed zijn zij bedreigd met een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar en geldboete van de vijfde categorie. Dit houdt in dat aanhouding buiten heterdaad, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis mogelijk zijn. Bij overtreding van de voorschriften m.b.t. de aanduiding ‘Geschikt voor particulier gebruik’ ( art. 2.1.3, 2.14 Vwb) en ‘Niet geschikt voor particulier gebruik’ ( art. 3.1.1 Vwb) is aanhouding buiten heterdaad niet mogelijk, omdat dit een economisch delict is op basis van artikel 1a, 2e categorie, van de Wed. Als er sprake is van handel in verboden consumentenvuurwerk van enige omvang, dan zal de officier van justitie in de regel aanhouding buiten heterdaad bevelen.
Voorgeleiding aan de rechter-commissaris ter toetsing van de inverzekeringstelling of een vordering inbewaringstelling zal meestal slechts worden toegepast in gevallen van verdenking van handel in verboden consumentenvuurwerk op grotere schaal.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
1. Handhavingsstrategie
a. Handhavingsstrategie
b. Kernbepalingen
Overtredingen m.b.t. invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwerk:
Overtredingen m.b.t. vervoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. het voorhanden hebben van vuurwerk door particulieren
Overtredingen m.b.t. opslag en bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. vervaardigen of bewerken van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. verkoop, aanprijzen en afleveren van vuurwerk
c. Optreden tegen overtreding kernbepalingen
d. Toelichting op optreden tegen onveilige opslag van consumentenvuurwerk
Uitgangspunten
Consequenties
e. Toelichting op optreden tegen ontbreken van essentiële veiligheidsvoorzieningen
2. Uitvoering van opsporing
a. Algemeen
b. Melding als aanleiding opsporingsonderzoek
c. Controle verkooppunten en opslagplaatsen door een opsporingsambtenaar
d. Stilhouden motorvoertuigen ter controle
Bevoegde ambtenaren
e. Betreden plaatsen / onderzoek woning
Betreden (woning) op grond van artikel 20 Wed
Doorzoeking ter inbeslagneming
Spoeddoorzoeking ter inbeslagneming
f. Inbeslagneming
Inbeslagneming bij overtredingen tijdens invoer:
Inbeslagneming bij overtredingen m.b.t. opslag, bedrijfsmatig voorhanden hebben, vervaardigen of bewerken:
Inbeslagneming bij overtredingen tijdens ter beschikking stellen (verkoop, aanprijzen of afleveren):
Inbeslagneming bij overtredingen m.b.t. voorhanden hebben of afsteken:
Conservatoir beslag
g. Inzage van gegevens en bescheiden
h. Monsterneming en analyse
i. Bevoegdheden wet Bob
Verbod op doorlaten ( artikel 126ff Sv)
Betreden van besloten plaatsen ( artikel 126k, 126r Sv)
Stelselmatige observatie ( artikel 126g 126o Sv)
Opnemen van telecommunicatie ( artikel 126m, 126t Sv)
Vorderen van telecommunicatie-inlichtingen ( artikel 126n, 126na, 126nb, 126u, 126ua, 126ub Sv)
Opnemen van vertrouwelijke informatie met een technisch hulpmiddel ( artikel 126l, 126s Sv)
Politiële pseudokoop en pseudodienstverlening ( artikel 126i, 126q Sv)
j. Aanhouding en voorlopige hechtenis
Aanhouding minderjarigen
k. Voorlopige maatregel
3. Internationale aspecten van toezicht en opsporing
a. Algemeen
b. Grondslag voor grensoverschrijdende samenwerking
4. Bewijs in vuurwerkzaken
a. Tenlasteleggingen
b. Benodigde bewijsmiddelen
Overtredingen m.b.t. invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. vervoer van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. de opslag en het bedrijfsmatig voorhanden hebben van vuurwerk
Overtredingen m.b.t. het voorhanden hebben van vuurwerk door particulieren
Overtredingen m.b.t. verkoop, aanprijzen en afleveren van vuurwerk
c. Standaard deskundigenverklaringen
5. Afdoening vuurwerkzaken
Met vervolging belast parket
Politietransactie
Mini-pv
Bestuurlijke transactie
Lik-op-stukafhandeling
Afdoening minderjarigen
Plaats van vervolging
Rechtspersoon
Afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk
Hoofdlijnen
Aandachtspunten
Strafvorderingsrichtlijn
Deskundigen ter zitting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht