Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Aanwijzing instelling belast met afgifte klein vaarbewijs

Uitgebreide informatie
Aanwijzing instelling belast met afgifte klein vaarbewijs
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 18 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) in samenhang met de artikelen 2 en 2a van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);
Besluit:
Artikel 1
De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instelling belast met de afgifte van het klein vaarbewijs.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.
Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de in artikel 1 genoemde organisatie.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht