Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Aanwijzing instellingen voor bereiding en aflevering farmaceutische produkten

Uitgebreide informatie
Aanwijzing instellingen voor bereiding en aflevering farmaceutische produkten
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538).
Besluit:
Artikel 1
Als een instelling, als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538) worden aangewezen ziekenhuizen en abortusklinieken als bedoeld in de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257) waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2 van die wet is verleend.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Rijswijk, 10 april 1990
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht