Let op. Deze wet is vervallen op 25 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 24 april 2014.

Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG)

Uitgebreide informatie
Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG)
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Overwegende, dat het gezien de richtlijn van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen (89/397/EEG) (PbEG L 186) gewenst is vast te leggen dat de officiële controle op levensmiddelen geschiedt met inachtneming van die richtlijn:
Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51);
Besluit:
Artikel 1
De Algemeen Directeur en de Veterinaire Hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren nemen bij de vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 36 van de Gezondheidswet (Stb. 1956, 51) de richtlijn van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen (89/397/EEG) (PbEG L 186) in acht.
Artikel 2
Deze aanwijzing, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 14 juni 1991.
Artikel 3
Deze aanwijzing kan worden aangehaald als Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG).
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht