Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2013, nr. MC-132621-106922, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 27 mei 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan beide Kamers der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2012/13, 30 597, nr. 298);
Besluit:
Enig artikel
De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: zorgautoriteit) voorziet erin dat de bekostiging van ADL-assistentie met ingang van 1 januari 2014 kan blijven plaatsvinden op dezelfde voet als aangegeven in de Aanwijzing van 25 oktober 2011 inzake de bekostiging van ADL-assistentie 2012-2013 (Stcrt. 2011, 19623).
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht