Artikel 6. garantieregeling kapitaallasten
Jaar Garantiepercentage
2012 90%
2013 85%
2014 80%
2015 75%
2016 70%
2017 e.v. 0%
2.
De garantie als bedoeld in het eerste lid is uitsluitend van toepassing op de kapitaallasten die betrekking hebben op investeringen die onder het bouwregime van de Wet toelating zorginstellingen (toelating met bouw en vergunning), en diens voorganger de Wet ziekenhuisvoorzieningen (verklaring en vergunning), en de meldingsregeling inzake trekkingsrechten en instandhouding op grond van de wet en diens voorganger Wet tarieven gezondheidszorg , zijn gerealiseerd.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Kapitaallasten en transitiemodel algemene en academische ziekenhuizen
- Hoofdstuk III. Overgangsregeling kapitaallasten categorale instellingen
+ Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotartikelen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht