Let op. Deze wet is vervallen op 5 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 4 december 2009.

Aanwijzing keuringsinstantie typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

Uitgebreide informatie
Aanwijzing keuringsinstantie typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 4, eerste lid, van het Besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging (Stb. 1984, 525);
Besluiten:
Artikel 2
De keuring, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt verricht aan de hand van Reglement 47, behorende bij de Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83).
Artikel 3
De regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 3 september 1985
De .
minister
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht