Aanwijzing keuringsinstelling meetmiddelen Voertuigreglement
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 84, eerste lid, en 101, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
Besluit:
Artikel 1
Als keuringsinstelling in de zin van artikel 84, eerste lid, en 101, eerste lid , van de Wegenverkeerswet 1994 wordt aangewezen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi B.V.
Artikel 2
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi B.V. is bevoegd de feitelijke werkzaamheden voortvloeiend uit de in artikel 1 vervatte aanwijzing onder haar verantwoordelijkheid te doen uitvoeren door:
a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi Certin B.V. voor zover deze werkzaamheden verband houden met keuringen en erkenningen;
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi Inspecties en Kansspeltechniek B.V. voor zover deze werkzaamheden verband houden met toezicht.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 september 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht