Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2008.

Aanwijzing luchthaven Zuid-Limburg als luchthaven met gezondheidsdienst

Uitgebreide informatie
Aanwijzing luchthaven Zuid-Limburg als luchthaven met gezondheidsdienst
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335) juncto artikel 18, eerste lid, van de Internationale Gezondheidsregeling (Trb. 1970, 30);
Besluit:
Artikel 1
De luchthaven Zuid-Limburg, gelegen in de gemeente Beek, wordt aangewezen als luchthaven met gezondheidsdienst.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Leidschendam, 17 mei 1984
De voornoemd,
Staatssecretaris
namens de ,
Staatssecretaris
De ,
plv. Directeur-Generaal van de Volksgezondheid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht