Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Artikel a Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid

Uitgebreide informatie
a. Bromfietsen
In de definitie van bromfietsen (zie paragraaf 1.1) is de vermelding van de status van het voertuig op het kentekenbewijs bepalend of het voertuig als bromfiets moet worden beschouwd. Daarnaast is voor de op basis van artikel 20 b WVW 1994 door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen (niet kentekenplichtige) bromfietsen de aanwijzing door de Minister bepalend voor de status van het voertuig en derhalve is het eveneens voor de aangewezen bromfiets niet noodzakelijk een onderzoek te doen naar de status van het voertuig,
Aan de hand van de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde status of de vanwege de aanwijzing door de minister bepaalde status is het mogelijk om voor de meeste gedragingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), een administratieve sanctie op te leggen, dan wel voor overtredingen een proces-verbaal op te maken.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Opsporing
1. Status voertuigen
1.1. Status brom- en snorfietsen
1.2. Status motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor
2. Maximumconstructiesnelheid
2.1. Maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen
2.2. Maximumconstructiesnelheid motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor
3. Meting maximumconstructiesnelheid
3.1. De bromfietsrollentestbank
3.2. Rijproef
3.3. Maximaal te meten maximumconstructiesnelheid
4. Ondergrens vervolging
5. Correctie maximumconstructiesnelheid bromfietsrollentestbank
6. Feiten Regeling voertuigen
6.1. Snelheidsbegrenzer
6.2. . Overige overtredingen/gedragingen
a. Bromfietsen
b. Motorrijtuigen met beperkte snelheid, landbouw- en bosbouwtrekkers en gehandicaptenvoertuigen met een motor
7. Inbeslagneming
Vervolging
Uitgangspunt afdoening langs één traject bij cumulatie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht