Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2009.

Artikel 1 Aanwijzing OM-afdoening

Uitgebreide informatie
1. Contra-indicaties
De wet benoemt wettelijke uitsluitingsgronden voor het uitvaardigen van een strafbeschikking, zoals voor misdrijven met een maximale strafbedreiging boven zes jaar gevangenisstraf. Voor het uitvaardigen van een strafbeschikking kunnen daarnaast contra-indicaties bestaan. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
dwingende contra-indicaties: gevallen waarin het uitvaardigen van een strafbeschikking niet is toegestaan;
facultatieve contra-indicatie; ‘geen strafbeschikking, tenzij..’: voor bijvoorbeeld feiten die beleidsmatig gezien in principe niet in aanmerking komen voor afdoening met een strafbeschikking, maar waarvoor dit wel mogelijk is als het een zeer lichte variant betreft
facultatieve contra-indicatie; ‘strafbeschikking, tenzij..’.: dit betreft feiten die in principe met een strafbeschikking worden afgedaan, maar waarvoor dit in specifieke gevallen niet gewenst is.
Een (niet-limitatief) overzicht van wettelijke uitsluitingsgronden en de contra-indicaties die gelden voor Fase 1a van de inwerkingtreding is te vinden in Bijlage 2a . Hieronder worden de beleidskeuzes omtrent de verschillende contra-indicaties toegelicht:* Wettelijk uitgesloten situaties:
– misdrijven met een maximale strafbedreiging boven zes jaar gevangenisstraf:
Art. 257a lid 1 Sv bepaalt dat strafbeschikkingen slechts mogen worden uitgevaardigd voor misdrijven waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf staat en alle overtredingen.
Feiten die niet vallen onder:
Bestuurders motorrijtuigen (categorie 1): GA 300A t/m D, GA 301A t/m D
Bestuurders vrachtauto’s en bussen (categorie 2): GA 300A t/m C, GA 301A t/m C,
Bromfietsers, snorfietsers, bestuurders gehandicaptenvoertuig met motor (categorie 3): GA 302A, en B, GA 303 A en B
Fietsers en bestuurders gehandicaptenvoertuig zonder motor (categorie 4): GA 304A en C
Beginnend bestuurders categorie 1: GA 305A,en B, GA 306A en B, GA 311A en B, GA 312A en B
Beginnend bestuurders categorie 3: GA 307A t/m C, GA 308A t/m C, GA 309A t/m C, GA 310A t/m C, GA 313A t/m C, GA 314A t/m C
(zie voor uitleg codes Bijlage 1 )
Andere dan deze feiten zijn niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
combinatie met een ander feit dan bovenstaande feitcodes
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
geen kale geldboete als sanctie
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
recidive
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
beslag
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
minderjarigen
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
militairen
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
niet gepleegd in arrondissement Amsterdam of Den Bosch
Niet meegenomen in de scope implementatie Fase 1a van de OM-afdoening
illegale vreemdelingen:
Conform het vreemdelingenbeleid van het Openbaar Ministerie, waarin is bepaald dat illegalen in principe worden gedagvaard. Als dat niet mogelijk is, kunnen zij een geldstransactie of strafbeschikking inhoudende een geldboete opgelegd krijgen, waarna zij na betaling direct moeten worden uitgezet.
asielzoekers:
Slechts als zij zich kunnen legitimeren en een (GBA)-adres hebben waarnaar de strafbeschikking kan worden uitgestuurd, kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd.
mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland (zvwp-ers):
Slechts als zij een (GBA-)adres hebben waarnaar de strafbeschikking kan worden uitgestuurd, kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd.
politiek- of publicitair gevoelige zaken:
In principe is het uitvaardigen van een strafbeschikking in dergelijke zaken niet mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering kan hierop een uitzondering worden gemaakt (bijvoorbeeld een publiek persoon die onder invloed in een auto wordt aangetroffen).
Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
Definities
Fasering
Vervolging
1. Contra-indicaties
2. Mandatering
3. Verzet
4. Terechtzitting na verzet of mislukte executie
4.1. Eis ter terechtzitting in zaken waarin de bestrafte verzet heeft ingesteld tegen een strafbeschikking
4.2. Eis ter terechtzitting in zaken waarin de executie van de bij strafbeschikking opgelegde straf (gedeeltelijk) is mislukt
Executie
1. Betekeningvoorschriften
2. Tenuitvoerlegging
Informatieverstrekking
Overige
1. Schuldvaststelling
2. Ressortsparketten
Strafvordering
Evaluatie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht