Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2009.

Artikel vervolging Aanwijzing OM-afdoening

Uitgebreide informatie
Vervolging
Het uitvaardigen van een strafbeschikking is een daad van vervolging. Dit in tegenstelling tot de transactie, die een aanbod tot voorkoming van vervolging bevat.
Een van de doelen van de wetgever met de Wet OM-afdoening is het geven van een wettelijke basis aan het voorwaardelijk sepot. Tegelijkertijd wordt het voorwaardelijk sepot uitgebreid: de beslissing of vervolging plaats moet hebben, kan op grond van art. 167 Sv nieuw voor een bepaalde termijn uit worden gesteld. In tegenstelling tot de huidige situatie zal daarom, indien bij het voorwaardelijk sepot voorwaarden worden gesteld waaraan binnen een gestelde proeftijd moet worden voldaan, nog een nadere beslissing tot (niet-)vervolging moeten volgen.
Voor feiten die met een strafbeschikking kunnen worden afgedaan, kan in bijzondere gevallen voorwaardelijk worden geseponeerd. Van deze mogelijkheid zal bij een feit dat met een strafbeschikking kan worden afgedaan, slechts gebruik moeten worden gemaakt voor de lichte zaken waarin het OM alleen de algemene voorwaarde wil stellen dat de verdachte zich binnen een bepaalde periode niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Na het instellen van verzet door de bestrafte is geen voorwaardelijk sepot meer mogelijk.
De Wet OM-afdoening breidt de vervolgingstermijn voor overtredingen uit van twee naar drie jaar ( art. 70 Wetboek van Strafrecht (Sr) nieuw). De wetgever heeft hiertoe besloten om het CJIB meer tijd te verschaffen de strafbeschikkingen adequaat ten uitvoer te kunnen leggen.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
Definities
Fasering
Vervolging
1. Contra-indicaties
2. Mandatering
3. Verzet
4. Terechtzitting na verzet of mislukte executie
4.1. Eis ter terechtzitting in zaken waarin de bestrafte verzet heeft ingesteld tegen een strafbeschikking
4.2. Eis ter terechtzitting in zaken waarin de executie van de bij strafbeschikking opgelegde straf (gedeeltelijk) is mislukt
Executie
1. Betekeningvoorschriften
2. Tenuitvoerlegging
Informatieverstrekking
Overige
1. Schuldvaststelling
2. Ressortsparketten
Strafvordering
Evaluatie
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht