Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Aanwijzing oppervlaktewateren inzake uitoefening door gedeputeerde staten van Friesland

Uitgebreide informatie
Aanwijzing oppervlaktewateren inzake uitoefening bevoegdheden door gedeputeerde staten van Friesland
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland van 21 oktober 1985, afdeling Waterstaat en Milieuhygiƫne, no. 23394;
Gezien het ingekomen ambtsbericht;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;
Besluit:
I. Zijn beschikking van 20 januari 1981, nr. RRW 3139, in te trekken.
II. Aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland:
alle in het Lauwersmeergebied gelegen oppervlaktewateren, voor zover gelegen binnen de grenzen van de provincie Friesland en in beheer zijnde bij het Rijk.
Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1986.
's-Gravenhage, 17 januari 1986
De voornoemd,
minister
namens de ,
minister
De , l.-d.-g
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht