Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Holland)

Uitgebreide informatie
Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Holland)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland:-
het zuidelijk deel van zijkanaal F van het Noordzeekanaal;-
het verbindingskanaal tussen zijkanaal F en de Amerikahaven, voor zover betreft het gedeelte gelegen ten zuiden van het ter plaatse in dit verbindingskanaal aanwezige gemaal, een en ander voor zover het kwaliteitsbeheer van deze wateren thans wordt geacht bij het Rijk te zijn.
Gelet op de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 december 1979, afdeling 2 A, nr. 637;
Gelet op het ingekomen ambtsbericht;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,
Besluit:
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1981.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht