Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet
De Minister van Justitie,
Gezien het schrijven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dd. 14 september 1967, hoofdafdeling Gezondheidsbescherming, afdeling V.A., kenmerk nr. 133885;
Gelet op artikel 61, tweede lid, van de Drank- en Horecawet,
Besluit:
1. de inspecteur voor de drankwetgeving en de aan hem toegevoegde adjunct-inspecteurs en controleurs, zomede de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van de bij de Drank- en Horecawet strafbaar gestelde feiten;
2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, waarop de Drank- en Horecawet in werking treedt.
's-Gravenhage, 12 oktober 1967
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht