Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren (economische delicten)

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren
De Minister van Justitie,
Handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,
Gelezen het verzoek van de Economische Controledienst van 8 november 1994;
Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren werkzaam bij de Economische Controledienst, die ingevolge artikel 3, hoofdstuk 2, Afdeling 1 van de Invoeringswet Politiewet 1993 bevoegd zijn tot het opsporen van strafbare feiten, worden aangewezen als ambtenaren belast met de opsporing van economische delicten.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1994.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.
Den Haag, 17 november 1994
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
hoofd van de Directie Politie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht