Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Landbouwkwaliteitswet

Uitgebreide informatie
Beschikking aanwijzing ambtenaren Keuringsdienst van Waren als opsporingsambtenaren Landbouwkwaliteitswett
De Minister van Justitie,
In overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Th. M. Hazekamp;
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
1. de ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, en 33 van de Warenwet aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet , voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 15 mei 1979
De Minister voornoemd,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht