Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 4, derde lid, van de Nertsenziektenwet (1960, Stb. 102) juncto artikel 76 van de Veewet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld krachtens de Nertsenziektenwet , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 7 december 1972
De van Landbouw en Visserij ,
Minister
Voor deze.
De ,
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht