Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren overtredingen Colportagewet
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken:
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
1. de controleurs van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste en tweede lid, 6, 12 , 19, tweede lid , 20 , 22, eerste en tweede lid , en 24, tweede lid, van de Colportagewet ;
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 29 september 1975
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht