Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Gelet op artikel 76 van de Veewet (Stb. 1920, 153),
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij de Veewet ( Stb. 1920, 153) , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.
1.
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant .
2.
Zij treedt in werking met ingang van 1 September 1955.
's-Gravenhage, 17 Juni 1955
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht