Aanwijzing opsporingsambtenaren
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken:
Gelet op de artikelen I, onder 4°, en 17, eerste lid onder 2°, van de Wet op de economische delicten (Stbl. 1950, K 258).
Besluit:
1. de ambtenaren van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen (Stb. 1971, 748), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 23 februari 1972
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht