Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de medische hulpmiddelen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de medische hulpmiddelen
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op de artikelen 1, onder 4 en 17, eerste lid, onder 2, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
Artikel 1
De hierna volgende ambtenaren worden aangewezen als opsporingsambtenaar belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet op de medische hulpmiddelen , voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten; De Hoofdinspecteur voor de Geneesmiddelen en de Regionale Inspecteurs voor de Geneesmiddelen, alsmede de aan dezen toegevoegde ambtenaren.
Artikel 2
Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag na plaatsing.
De voornoemd,
Minister
Namens de minister,
Het
Hoofd van de Directie Politie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht