Aanwijzing opsporingsambtenaren
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne:
Gelet op de artikelen 1 onder 2° en 17, eerste lid onder 2°, van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken aan te wijzen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet tarieven gezondheidszorg ;
2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 8 februari 1982
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht