Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing persoon bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing persoon bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 2 en 5 van het Besluit van 15 april 1992
(Stb. 234), houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen;
Besluit:
Artikel 1
De directeur Kustwacht wordt aangewezen als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Scheepvaartverkeerswet, in de Nederlandse territoriale zee, behoudens de in het Scheepvaartreglement territoriale zee genoemde aanloopgebieden.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 25 april 1997.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 april 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht