Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing publicatieblad kamers van koop- handel en fabrieken

Uitgebreide informatie
Regeling houdende aanwijzing van het publicatieblad, bedoeld in artikel 40 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 40 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;
Besluit:
Artikel 1
Kennisgeving van de in de artikelen 32, vierde lid, 33, eerste lid, 35, eerste lid, en 37, tweede lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 bedoelde besluiten wordt gedaan in de door de kamers van koophandel en fabrieken uitgegeven Kamerkrant.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk 6 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 in werking treedt.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 december 1997
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht