Aanwijzing rechercheurs Belastingdienst/Economische Controledienst als ambtenaren belast met toezicht naleving Wet voorkoming misbruik chemicaliën
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 13 van de Wet voor-koming misbruik chemicaliën,
Besluiten:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet voorkoming misbruik chemicaliën bepaalde zijn belast de buitengewone opsporingsambtenaren van de Belastingdienst/Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën.
Artikel 2
De regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 1995, nr. GMV/G 952609, houdende aanwijzing van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken (Stcrt. 1995, 129), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1999.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht