Wet inzake spaarbewijzen: Aanwijzing representatieve organisaties
De minister van Financiën,
Gelet op artikel 1, onder d, van de Wet inzake spaarbewijzen (Stb. 1985, 293); De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;
Besluit:
Artikel I
Als representatieve organisatie met betrekking tot de uitvoering van de Wet inzake spaarbewijzen wordt aangewezen:
a. voor de algemene banken, met uitzondering van de Postbank N.V.: de Nederlandse Bankiersvereniging;
b. voor de coöperatief georganiseerde banken: de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.;
c. voor de effectenkredietinstellingen: de Vereniging voor de Effectenhandel;
d. voor de spaarbanken: de Nederlandse Spaarbankbond;
e. voor de hypotheekbanken: de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt bekendgemaakt.
's-Gravenhage, 25 februari 1987
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht