Aanwijzing resterende projecten uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat de Minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 29 juli 1991, nr. R 99443A, Stcrt. 147, de Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren (UKR) heeft gewijzigd in verband met het beƫindigen van deze regeling per 31 december 1995 en dat de resterende nog ingevolge artikel 4 van de UKR voor een uitkering in aanmerking komende projecten definitief moeten worden vastgesteld:
Besluit:
Artikel 1
De op bijgevoegde lijsten A en B vermelde projecten komen nog in aanmerking voor een uitkering op grond van artikel 4 van de uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren (UKR).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
Dit besluit (met bijlagen) zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze,
De
plv. secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht