Aanwijzing Rijkshavenmeester Westerschelde
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990;
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 16 mei 1994 wordt als Rijkshavenmeester Westerschelde bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, aangewezen: de hoofdingenieur-directeur in de directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.
Artikel 2
De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 april 1993/Nr. DGSM/J 30.007/93 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Stcrt. 1993, 77), houdende aanwijzing van de Rijkshavenmeester Westerschelde, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Van deze beschkking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 10 mei 1994
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht