Aanwijzing Schiphol tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel b, Besluit slotallocatie;
Besluit:
Artikel 1
Het luchtvaartterrein Schiphol wordt aangewezen tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag waarop het Besluit slotallocatie in werking is getreden.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht