Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2008.

Artikel 1 Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
De noodzaak tot wijziging van deze aanwijzing op dit tijdstip is gelegen in de omstandigheid dat op 1 januari 2004 in werking is getreden de Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten ( Wet werk en bijstand ) Stbl. 2003, nr. 375, en de Algemene bijstandswet per diezelfde datum is ingetrokken bij wet van 9 oktober 2003, houdende invoering van de Wet werk en bijstand - Invoeringswet Wet werk en bijstand - Stbl. 2003, nr. 376. Inwerkingtreding van beide wetten is aangekondigd bij Besluit van 10 oktober 2003 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en van de Invoeringswet Wet werk en bijstand , Stbl. 2003, nr. 386.
De grens tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving werd naar aanleiding van de op 28 september 1999 door de Tweede Kamer aanvaarde motie van de kamerleden Noorman-Den Uyl en Schimmel (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 411, nr. 6), waarin de regering werd verzocht de aangiftegrens voor strafvervolging van sociale zekerheidsfraude te verhogen tot f 12.000,-, vastgelegd. De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben destijds de Tweede Kamer bij brief van 15 februari 2000 bericht deze verhoging met ingang van 1 april 2000 te zullen doorvoeren (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 411, nr. 7). De strafrechtelijke handhaving werd aldus beperkt tot gevallen met een nadeel boven de f 12.000,- c.q. € 6.000,-.
Inhoudsopgave
Achtergrond
1. Inleiding
2. Reikwijdte en definities
Samenvatting
Pré opsporing, opsporing en vervolging:
1. Uitgangspunten
1.1. Nadeel
1.2. Het totale nadeel
1.3. Individualisering
1.4. Twee categorieën
1.5. Geen gebruik strafvorderlijke bevoegdheden en geen vervolging in categorie I-zaken
Hoofdregel voor sanctionering:
1.6. In beginsel strafrechtelijk onderzoek - inzenden proces-verbaal bij categorie II-zaken
1.7. In beginsel strafrechtelijke sanctionering bij categorie II-zaken
1.8. Toepasselijkheid aanwijzing
1.9. Non-cumulatie
2. Wet werk en bijstand
2.1. Inleiding
2.2. Opsporing en sanctionering
3. Informatieverstrekking
3.1. Kennisgeving beslissing tot niet (verdere) vervolging aan uitvoeringsorgaan
4. Internationaal opsporingsonderzoek en strafrechtelijke vervolging
5. Ontneming
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht