Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.

Artikel 1.2.1 Aanwijzing TBS bij vreemdelingen

Uitgebreide informatie
1.2.1. Zo vroeg mogelijke consultatie IND
Het is van belang de IND in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces - bij voorkeur gelijktijdig met het verzoek om een forensische rapportage - te consulteren over de verblijfsstatus van de vreemdeling. De IND kan worden ingeschakeld met het verzoek na te gaan of:
a) betrokkene illegaal in Nederland verblijft (zie par. 1.2.2.)
b) betrokkene legaal in Nederland verblijft en welk effect de uiteindelijke onherroepelijke uitspraak heeft op de toekomstige verblijfspositie (zie par. 1.2.3.)
Ten behoeve van een doelmatige en doeltreffende ontsluiting van deze informatie door de IND is het gewenst de volgende informatie over de vreemdeling te verstrekken:
het CRV-Nummer indien niet voorhanden dan;
kopie identiteitsdocument indien niet voorhanden dan;
naam
geboortedatum
geboorteplaats
nationaliteit
huidige verblijfplaats
woonplaats ten tijde van het misdrijf
antecedenten
gepleegd misdrijf
vingerafdrukken
Om de gegevensuitwisseling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft de IND een landelijk aanspreekpunt ingesteld dat per fax kan worden verzocht de benodigde informatie te leveren (zie bijlage ).
Inhoudsopgave
Achtergrond
1. Strafvordering
2. Uitzetting/overdracht van executie
Samenvatting
Strafvordering
1.1. Inleiding
1.2. Verblijfsrechtelijke positie vreemdeling: rol IND
1.2.1. Zo vroeg mogelijke consultatie IND
1.2.2. Betrokkene verblijft illegaal in Nederland
1.2.3. Betrokkene verblijft legaal in Nederland
1.3. Gevangenisstraf vorderen
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht