Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 28, eerste lid, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001,
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van
a. het bepaalde bij of krachtens de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 met uitzondering van artikel 21 van die wet, en
b. het bepaalde bij of krachtens een bilateraal akkoord als bedoeld in artikel 1 van die wet,
worden aangewezen de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2001.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
`s-Gravenhage, 22 maart 2001
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht